Seitenaufrufe:
61694

Titel: ... datt et dech gett

Text & Musek
(w) 26.10.2007 vun *plh*

En klengt Lidd fir eng grouss Frendin :-)
Intro: [A7+] [D7+] [A7+] [D7+]
 
1st Verse:
[A7+] Wann ech meng Aan zoumaa'n,
[D7+] gesinn ech dech virun mir sto'n
[A7+] dein Laachen as esou woarm
[D7+] ween kann dir widerstoe'n
[A7+] (ech net) [D7+]
Et as [E]Schéin, [D]Schéin, datt et dech [A]gett
Et as esou [E]Schéin, [D]Schéin, datt et dech [A7+]gett [D7+] [A7+] [D7+]
 
2nd Verse:
[A7+] Mir kennen eis schon sou lang
[D7+] An haten eis dach teschenduerch verluer
[A7+] Dat war ganz komesch zougang
[D7+] Mais dat kennt nie mei fir, et geet elo duer
[A7+] ('t geet duer) [D7+]
Ech sin [E]Frou, [D]Frou, datt et dech [A]gett
Ech sin sou [E]Frou, [D]Frou, datt et dech [A7+]gett [D7+] [A7+] [D7+]
 
3nd Verse:
[A7+] Wann ech meng Aan rem opman,
[D7+] bas du nach emmer do
[A7+] an Laachs mech un esou woarm
[D7+] ech kann dir wirklech net widersto'n
[A7+] (oh nee) [D7+]
[E]Merci, [D]Merci, datt et dech [A]gett
Ech so'n just [E]Merci, [D]Merci, datt et dech (-stop-) gett

Chords (left-hand-play) String [Chord] Comment EADGhe x02120 [A7+] x06650 [A7+] Alternate Play xx0222 [D7+] 022100 [E] 002220 [A] xx0232 [D] Strumming (right-hand-play) ----------------------- | 1+2+3+4+ | 1+2+3+4+ | | \-*/--*/ | \-*/--*/ | ----------------------- \ = Strumming down * = Stop / = Strumming Up - = Do Nothing (if strummed, string still sounds here)